MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 5 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF. Mobipopcket kaj ePub), la kvara sumo estas la tarifo de la agendo kaj enciklopedieto LA JARO sendita triaklase (malrapide) kaj la kvina sumo estas tiu de LA JARO sendita unuaklase (rapide). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando     Valuto MONATO mare aere  bite  Jaro 3a kl. 1a kl.      

Argentino    EUR    35   38  21      6,5  9,5
Aŭstralio    AUD    94   99  56,40     10,60 15
Aŭstrio     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Belgio     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Bosnio-Herc.  EUR    35   38  21      6,5  9,5
Brazilo     EUR    35   38  21      6,5  9,5
Britio     GBP    53   56  31,80     6   8,8
Bulgario    EUR    35   38  21      6,5  9,5
Ĉeĥio      EUR    49   52  29,40     6,5  9,5
Ĉinio      EUR    35   38  21      6,5  9,5
Danio      DKK    430   455  258       48   71
Estonio     EUR    40   43  24      6,5  9,5
Finnlando    EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Francio     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Germanio    EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Grekio     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Hispanio    EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Hungario    HUF   12950  13900 7770     2100  3000
Irlando     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Islando     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Israelo     EUR    51   54  30,60     6,5  9,5
Italio     EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Japanio     JPY   7980  8500 4788     870  1270
Kanado     CAD    86   91  51,60     9,7  14
Kipro      EUR    49   52  29,40     6,5  9,5
Koreio     EUR    51   54  30,60     6,5  9,5
Kostariko    EUR    35   38  21      6,5  9,5
Kroatio     EUR    40   43  24      6,5  9,5
Latvio     EUR    40   43  24      6,5  9,5
Litovio     EUR    40   43  24      6,5  9,5
Luksemburgo   EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Malto      EUR    49   52  29,40     6,5  9,5
Nederlando   EUR    58   61  34,80     6,5  9,5
Norvegio    NOK    550   580  330      63   92
Nov-Zelando   NZD    105   111  63      11,50 18
Pollando    PLN    170   184  102      28   41
Portugalio   EUR    51   54  30,60     6,5  9,5
Rusio      EUR    35   38  21      6,5  9,5
Serbio     EUR    35   38  21      6,5  9,5
Slovakio    EUR    40   43  24      6,5  9,5
Slovenio    EUR    49   52  29,40     6,5  9,5
Sud-Afriko   EUR    51   54  30,60     6,5  9,5
Svedio     SEK    610   635  366      68   99
Svislando    CHF    82   88  49,20     9   14
Usono      USD    78   82  46,80     8   13

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni al MONATO, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2019-09-11