Esperanto

Por skribi al ni Kontakto

Flandra Esperanto-Ligo

Esperanto-grupoj

MONATO

biblioteko Vanbiervliet

la Esperanto-skoltoj

libroj kaj diskoj

la Forumo

la Kalendaro

Serĉu

Welkom op de Esperantokoepel!

Gajnu monon per donacoj!
Se vi donacos al Flandra Esperanto-Ligo sumon de 40 € aŭ pli antaŭ la unua de januaro 2019, vi povos subtrahi tiun donacon de viaj impostoj en 2019, tiel ke vi reale pagas nur ĉ. 20 €. Ju pli vi donacos, des pli vi ŝparos! Kiel pagi?

Wenst u informatie over de taal Esperanto? Lees dan hier meer!

Wenst u informatie over de Esperantobeweging in Vlaanderen of in de wereld? Lees dan hier meer!

Wenst u Esperanto te leren? Lees dan hier meer!

Wenst u boeken of cd's in of over Esperanto? Lees dan hier meer!

MONATO

Laatste aanpassing van deze bladzijde: 21-04-2018